Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1degree_keyword:Bachillerato984.14%0.00
2dateIssued_keyword:2012893.76%0.00
3dateIssued_keyword:2015522.20%0.00
4subject_keyword:Español--Gramática--Estudio y enseñanza492.07%0.00
5author_keyword:Pérez Silva, Jorge Iván411.73%0.00
6advisor_keyword:Montalbetti, Mario401.69%0.00
7author_keyword:Ponce Velasco, Zaida401.69%0.00
8author_keyword:Vigil Oliveros, Nila del Carmen401.69%0.00
9subject_keyword:Español--Perú--Iquitos--Estudio y enseñanza401.69%0.00
10subject_keyword:Español--Perú--Lima--Estudio y enseñanza361.52%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
2366100.00%0.01