Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1degree_keyword:Bachillerato2197.05%0.00
2dateIssued_keyword:20121314.22%0.00
3subject_keyword:Español--Gramática--Estudio y enseñanza872.80%0.00
4dateIssued_keyword:2015822.64%0.00
5advisor_keyword:Montalbetti, Mario732.35%0.00
6author_keyword:Ponce Velasco, Zaida732.35%0.00
7author_keyword:Pérez Silva, Jorge Iván732.35%0.00
8subject_keyword:Español--Perú--Iquitos--Estudio y enseñanza732.35%0.00
9subject_keyword:Español--Perú--Lima--Estudio y enseñanza732.35%0.00
10author_keyword:Vigil Oliveros, Nila del Carmen682.19%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
3106100.00%0.01